Prensiplerimiz

NEL Elektronik, yetkin satış kadrosu ve global firmalarla çalışmanın verdiği sorumlulukla kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı kendisine ilke edinmiştir.  

NEL Elektronik hizmet verdiği müşteriler ve temsil ettiği firmalar ile en yüksek etik standartlar ve dürüstlük ilkelerini esas alan bir çalışma biçimi benimsemektedir. 

NEL Elektronik, teknolojiyi sürekli takip eden ve kendini geliştiren yenilikçi yapısıyla, saygınlık ve kaliteden asla taviz vermemektedir.

NEL Elektronik koşulsuz müşteri menuniyeti sağlamayı birincil hedefleri arasında bulundurmaktadır. Bu hedef doğrultusunda mevcut tüm kaynaklarını kullanmakta ve tüm işleyişlerini bu amaca hizmet edecek şekilde düzenlemektedir. Müşteri memnuniyetinin sağlanması kurumsal kültürün bir parçası haline gelerek, tüm çalışanların öncelikli hedefi olarak algılanmaktadır. 

NEL Elektronik, çalışanlarının, takım ruhunun gelişmesi için motivasyon unsurlarını ve taleplerini dikkate almaktadır. 

NEL Elektronik, tüm faliyet ve süreçlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak amacıyla kalite sistemini sürekli olarak gözden geçirmekte ve başarı analizlerini yapmayı asla ihmal etmemektedir. 

NEL Elektronik, tüm faaliyet ve süreçlerinde "ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi" standardını esas almaktadır.